Welkom!

Het Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw (IDO vzw) werd op 7 september 2011 te Brugge opgericht. De vereniging zonder winstoogmerk situeert zich aan de ‘Zuidelijke Noordzee’ en staat voor ‘Solidariteit in ruimte en tijd’: dit zijn meteen de twee baselines van de vereniging.

Het IDO vzw kan beschouwd worden als de erfgenaam van de projecten omtrent duurzame ontwikkeling die sedert 2007 werden uitgevoerd in de schoot van het Regional Centre of Expertise Southern North Sea (RCE-SNS), dat eind 2007 werd opgezet, door het United Nations University - Centre For Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS) te Brugge. Als een interregionaal RCE voor de Belgische, Franse, Britse en Nederlandse regio’s die aan de zuidelijke Noordzee grenzen lag de focus op educatie voor duurzame ontwikkeling.

Bij de operationalisering van duurzame ontwikkeling zijn echter ‘know-how’, ‘say-how’ en ‘do-how’ alle drie van belang, of in het Nederlands het kunnen ‘weten’, ‘zeggen’ en ‘doen’. De kerntaak van het IDO vzw is bij te dragen tot het eerste luik (‘know-how’): het wetenschappelijk onderzoek. Op die manier kan het Instituut input leveren aan ‘educatie’ (‘say-how’) of aan ‘implementatie’ (‘do-how’), door zelf initiatief te nemen of via derden.

Het Instituut stelt zijn expertise en ervaring ter beschikking van stakeholders die hieraan eveneens willen meewerken. Hiertoe worden verschillende onderzoekslijnen van kennis (verder) ontwikkeld.