Training

“… een proces van een ‘leven lang leren’ voor iedereen….” zo omschrijft het Instituut (zie onder Educatie) ‘educatie voor duurzame ontwikkeling’.

Het Instituut wil hiertoe bijdragen door de resultaten van het onderzoek te vertalen in trainingsmodules, telkens aangepast aan specifieke doelgroepen.