Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit alle effectieve leden, die beschikken over de volheid van rechten en plichten. Momenteel bestaat de Algemene Vergadering uit de stichtende leden:

Luk VAN LANGENHOVE, Directeur UNU-CRIS
Rietje VAN DAM-MIERAS, Hoogleraar Universiteit Leiden
Bernard MAZIJN, Gastprofessor Universiteit Gent
Philippe DE LOMBAERDE, Adjunct-Directeur UNU-CRIS

Voor meer informatie over de stichtende leden: klik op hun naam.

De statuten van de vzw bepalen dat kandidaat effectieve leden hun kandidatuur schriftelijk kunnen indienen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van de vereniging.