Netwerk

Voorafgaand aan de oprichting van het Instituut én sedert 2011 werd met verschillende partners samengewerkt in binnen- en buitenland, rond de zuidelijke Noordzee en op internationaal niveau. Deze en andere samenwerkingsverbanden werden en worden verder uitgediept en – soms – geformaliseerd.