Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur telt momenteel drie leden: de voorzitter, Luk VAN LANGENHOVE, de ondervoorzitster, Rietje VAN DAM-MIERAS en de afgevaardigd bestuurder, Bernard MAZIJN. Het voornemen bestaat om in een volgende fase naast de stichtende leden, andere leden aan te trekken waarvan er door de Algemene Vergadering maximaal 6 als bestuurder zouden kunnen worden benoemd.