Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur telt momenteel drie leden:

- Luk Van Langenhove - De voorzitter
- Sander Devriendt - De ondervoorzitter
- Chris Blommaert- Bestuurslid