Begeleiding van participatieve processen

De resultaten van onderzoek en ontwikkeling kunnen pas echt hun doorwerking kennen in de samenleving wanneer deze herkend en erkend worden. Het creëren van een draagvlak is immers cruciaal op middellange termijn. Het gezamenlijk ontwerpen (‘co-design’) is de sleutel tot succes. Naast het interactief modereren van workshops en seminaries, begeleidt het Instituut ook langdurige processen waarbij participatie van stakeholders centraal staat.

De onderzoeksprojecten worden aangeduid met PART (= participatieve processen).