Beleidsvoorbereiding en strategisch advies

Beslissingen bij de overheid, in het bedrijfsleven … - in feite bij alle stakeholders – zouden goed moeten worden onderbouwd. Elk van de stichtende leden van het Instituut heeft expertise en ervaring om beleidsplannen, -nota’s, -instrumenten, enz. voor te bereiden en/of strategisch advies te verstrekken aan ondernemingen, niet-gouvernementele organisaties, vakbonden, enz. op basis van gedegen onderzoek.

De onderzoeksprojecten worden aangeduid met POL (= beleidsvoorbereiding) en/of SA (= strategisch advies).