Duurzame productie- en consumptiepatronen

Het streven naar duurzame consumptie- en productiepatronen is veelomvattend. Het onderzoek van het Instituut richt zich op de evaluatie van processen en producten. Naast de evaluatie is er natuurlijk oog voor het management/beheer. Vergelijk het met de verschillende fasen in het bekende Deming-wiel.

De onderzoeksprojecten worden aangeduid met SCP (= duurzame productie- en consumptiepatronen), CSR (= maatschappelijk verantwoord ondernemen) en/of LCSA (= duurzame producten).  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het evalueren van processen in een organisatie (incl. bedrijven) is onderdeel van het streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Internationale richtlijnen kunnen hierbij helpen: bij het doorwerken van de ISO 26000 wordt bijv. een stevige basis gelegd, terwijl het volgen van de GRI Richtlijnen zorgen voor een venster op en van de wereld. Het Instituut heeft aan verschillende onderzoeksprojecten meegewerkt om de toepassing van deze en andere internationale richtlijnen door overheid en bedrijfsleven te vergemakkelijken.

Duurzame producten

Op de vraag ‘Wat is een duurzaam product?’ wordt vaak slechts een partieel antwoord geformuleerd. Het gaat dan of over de milieu-impact of over de bijdrage tot eerlijke handel of over de kwaliteit … De analyse van de levenscyclus van een product (of een dienst), van wieg tot graf, van de winning van grondstoffen tot de afvalfase, over de verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling kan een volledig antwoord zoveel mogelijk benaderen. Life cycle sustainability assessment (in het Engels, afgekort LCSA), i.e. duurzaamheid-levenscyclusanalyse, vormt hiertoe de basis.