Monitoring en evaluatie

‘Meten is weten’ zegt het spreekwoord. Het toepassen van bestaande én het ontwikkelen van nieuwe methoden, technieken en instrumenten met het oog op monitoring en evaluatie is dan ook een van de onderzoekslijnen van het Instituut. Het voorwerp (product, proces, programma) en tijdstip (ex-ante, ex-interim, ex-post) hiervan is soms zeer verschillend. Een van de onderzoeksthema’s zijn ‘indicatoren van duurzame ontwikkeling’.

De onderzoeksprojecten worden aangeduid met M&E (= monitoring en evaluatie) en/of ISD (indicatoren van duurzame ontwikkeling).