Transitie naar een kringloopeconomie

Het onderzoek naar transitie richting duurzame ontwikkeling is reeds genoegzaam bekend. Meer en meer wijzen internationale wetenschappelijke rapporten echter op de maatschappelijke uitdagingen die een geglobaliseerde wereld – met dito productie- en consumptiepatronen – met zich meebrengen. Deze uitdagingen leiden tot de noodzaak systematisch, samenhangend en volhoudend een kringloopeconomie (in het Engels: ‘circular economy’) op te zetten in pan-Europees verband. De complexiteit hiervan mag echter niet worden onderschat. Ook het Globale Zuiden – in al zijn diversiteit – zal de gevolgen hiervan ondervinden. Het Instituut maakt van de transitie naar een kringloopeconomie binnen een context van duurzame ontwikkeling haar belangrijkste onderzoekslijn.

De onderzoeksprojecten worden aangeduid met TRANS (= transitie) en/of CE (= kringloopeconomie).