Projecten

Onder deze noemer vallen grote projecten waar het Instituut op inzet samen met partners. In de loop van de tijd kunnen deze natuurlijk wijzigen. Vaak zal ook een eigen website worden gecreëerd voor het doelpubliek.