RCE-SNS

Een van de ‘flagship’-projecten gedragen door het Instituut betreft het Regionaal Centrum van Expertise inzake Educatie voor Duurzame Ontwikkeling aan de Zuidelijke Noordzee: Vlaanderen, Nord-Pas-de-Calais, Zuid-Engeland (in het bijzonder Kent en Sussex), en Zeeland. Meer informatie op de website www.rce-sns.org, maar hier al even duiden.

In het kader van het Decennium voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (DEDO) riep de Universiteit van de Verenigde Naties (UNU) op om netwerken voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) uit te bouwen voor de promotie van EDO en als expertisecentra voor het opzetten van onderzoek rond EDO. Dit resulteerde in de oprichting van Regionale Expertisecentra (RCE’s) voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.

RCE’s  streven ernaar de einddoelen van het DEDO te verwezenlijken door de globale doelstellingen ervan te vertalen naar de context van de lokale gemeenschappen waarin ze opereren. Deze doelstellingen worden vervolgens gerealiseerd doordat de RCE’s optreden als katalysators voor instellingen die opkomen voor EDO via formele, non-formele en informele educatie, doordat ze geschikte platforms voorzien om informatie en ervaringen uit te wisselen en om de dialoog tussen de regionale stakeholders te bevorderen via partnerships voor duurzame ontwikkeling. De RCE’s ontwikkelen ook regionale kennisbanken om EDO te ondersteunen en om de doelstellingen ervan efficiënt te propageren. Dit kan gebeuren door in opleidingsprogramma’s te voorzien, door research op het vlak van EDO te faciliteren, door sensibilisatiecampagnes op te zetten en door de kwaliteit van en de toegang tot EDO in de regio te verbeteren.

RCE’s zijn niet alleen belangrijk voor de regio zelf, waar ze een unieke kans bieden om leren en ontwikkelen op het vlak van DO te propageren, maar ook op het internationale niveau, waar ze mee helpen bouwen aan de Internationale Leerruimte voor Duurzame Ontwikkeling (Global Learning Space for Sustainable Development). Het Instituut voor Gevorderde Studies van de Verenigde Naties (UNU-IAS) steunt RCE’s over de hele wereld, die instaan voor een structuur op het vlak van strategie, beste praktijken en succesvolle technieken, die vervolgens vertaald kan worden naar deze regionale niveaus.

Na jaren (2007-2011) voeding te hebben gegeven aan het RCE-SNS vanuit de invalshoek ‘hoger onderwijs’, werd met de oprichting van het Instituut beslist om het RCE-SNS te dragen vanuit de onderzoeksactiviteiten en de andere inspanningen op het vlak van educatie.