Social LC Alliance

Een van de onderzoekslijnen van het Instituut betreft 'duurzame productie- en consumptiepatronen': klik hier voor een samenhangende beschrijving.

Het is binnen deze context dat de oprichting van de Social LC Alliance moet worden gezien. Dit samenwerkingsverband is een ​​platform, een kenniscentrum en een lerend netwerk van deskundigen uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en instituten, kennisinstellingen en consultanten, overheden en andere relevante actoren. Het is de bedoeling om - elk vanuit zijn of haar eigen specifieke kennis - samen een alliantie te vormen waarbinnen kan worden samengewerkt, vooral rond 'life cycle sustainability assessment' (LCSA).

Het Instituut heeft tussen 2010 en 2016 bijgedragen aan de oprichting, de coördinatie en de verdere ontplooiing van de Social LC Alliance, o.a. door de administratie van de website, LinkedIn-groep en het Slack-platform.