Publicaties

Zoals op de Home-pagina aangegeven is de ‘say-how’ van belang. De output van de activiteiten van het Instituut is hiervan het beste bewijs. Boeken, artikels, rapporten en presentaties zijn de concrete resultaten.