Presentaties

Hieronder worden de presentaties opgelijst die met naamvermelding van het Instituut werden gebracht.

Presentaties

Mazijn B., De wereldwijde oorlog om grondstoffen met gevaar voor de technologische en economische ontwikkeling van de samenleving in ons land en bij uitbreiding Europa. De Gouden Boom, Brugge, 10 december 2018.

Mazijn B., Onderzoek en analyse van de megatrend ‘toenemende schaarste van belangrijke grondstoffen’ en de impact van deze trend op het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs). Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling, Brussel, 29 november 2018.

Mazijn B., De wereldwijde oorlog om grondstoffen: een bedreiging voor een duurzame ontwikkeling van (onze) samenleving. Actueel Denken en Leven, Brugge, 20 november 2018.

Mazijn B., De uitdaging van kritieke materialen integreren. Workshops ‘Circulaire Economie’. Brussel, 19 oktober 2018.

Orsini M. et Mazijn B., Évaluation de la politique fédérale au regard des engagements pris dans le cadre du programme de développement durable à l’Horizon 2030 des Nations Unies. IFDD, Brussels 19 Octobre 2017.

Mazijn B., Kritische grondstoffen voor de metaalsector: wat met de specifieke kwetsbaarheid? Middag van duurzame ontwikkeling : ‘Zijn de SDGs bestand tegen megatrends?’, FIDO, Brussel, 5 oktober 2017.

Mazijn B., Agro-ecologie als hefboom voor educatie voor duurzame land- en tuinbouw: beleidsaanbevelingen. ILVO, Gent, 23 februari 2017.

Mazijn B., Klimaatverandering en hernieuwbare energie. Zondagslezing, Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging én Vermeylenfonds , Brugge, 25 september 2016.

Mazijn B., Risico op materialenschaarste in een bedrijf : empowerment van de délégué. Studiedag ‘Circulaire Economie’, SERV en MINA-raad, Mechelen, 13 september 2016.

Mazijn B., Klimaatverandering: niet ver van jouw bed ! Gastlezing op de ‘Prijsuitreiking aan de ‘Meest sociaal verdienstelijke leerlingen – GO! Scholengroep Brugge-Oostkust’, Brugge, 17 april 2016.

Mazijn B., Social Life Cycle Assessment within the context of sustainable development. FRNS LCA Contact Group, Université de Liège, 19 November 2015.

Mazijn B., Over ‘life cycle sustainability assessment’, ‘social responsibility’ and ‘fair trade’. Fair Talks, Universiteit Gent, 14 oktober 2015.

Mazijn B., Analyse du coût du cycle de vie (ACCV) dans les marchés publics. Réseau des acheteurs publics durables wallons Atelier thématique sur le LCC, Namur, 17 septembre 2015.

Mazijn B., Kwetsbaarheidsinstrument voor de metaalsector om de specifieke kwetsbaarheid van bedrijven in kaart te brengen - Empowerment van de délégué. ABVV Metaal - Syndicale Raad, Haasrode, 26 juni 2015.

Mazijn B., Een kringloopeconomie binnen de context van duurzame ontwikkeling. Naar een ‘nieuwe industrialisering’ van en voor de metaalsector. Empowerment van de délégué. Transitiefestival, Gent, 7 oktober 2014.

Mazijn B., Een kringloopeconomie binnen de context van duurzame ontwikkeling. Het voorbeeld van een nieuwe industrialisering van en voor de metaalsector. BBL Lunchcauserie, Brussel, 19 september 2014.

Mazijn B., Een circulaire economie in de stad. Pecha Kucha - sessie over duurzaamheid, innovatie en stedelijkheid, Oostende, 6 juli 2014.

Mazijn B., ‘Total Cost of Ownership’ toegepast op groene mobiliteit. VOKA Vista, Gent, 30 juni 2014.

Mazijn B., Vers une ‘nouvelle industrialisation’ du et pour le secteur du métal. Une économie circulaire dans le contexte du développement durable. ICEDD, Namur, 10 mars 2014.

Mazijn B., De maatschappelijk verantwoordelijkheid van de Universiteit Gent te reflecteren in een GRI-duurzaamheidsverslag. Transitie UGent Arena, Gent, 13 februari 2014.

Mazijn B., Duurzaam en maatschappelijk (verantwoord?) ondernemen. Brugs Forum, Brugge, 3 december 2013.

Mazijn B., De transitie naar een koolstofarme samenleving. FRDO-Jaarforum, Brussel, 26 november 2013.

Mazijn B., Naar een nieuwe industrialisering van en voor de metaalsector. Een kringloopeconomie binnen de context van duurzame ontwikkeling. ABVV Metaal - 2de Statutair Congres, Genk, 21 november 2013.

Mazijn B., Naar een ‘nieuwe industrialisering’ van en voor de metaalsector. Specifieke kwetsbaarheid van bedrijven in Limburg. ABVV Metaal Limburg, Studiedag, Hasselt, 11 oktober 2013. 

Mazijn B., Sociale economie en duurzame ontwikkeling, het koppel van de toekomst !? Colloquium ‘Sociale economie: voorbode van een veranderende maatschappij’, Brussel 28 mei 2013.

Mazijn B., Naar een ‘nieuwe industrialisering’ van en voor de metaalsector. Een kringloopeconomie binnen de context van duurzame ontwikkeling. ABVV Metaal, Syndicale Raad, Haasrode, 17 mei 2013.

Mazijn B., Life Cycle Sustainability Assessment (ofte duurzaamheid-LCA) als instrument voor Duurzame Productie- en Consumptiepatronen. Syntra Opleiding Milieumanagement, Sint-Niklaas, 4 februari 2013.

Mazijn B., Duurzaam aankopen binnen de overheid: inleiding tot levenscycluskostenanalyse. EBP, Opleiding ‘Duurzame overheidsaankopen’, Brussel, 26 maart 2013.

Mazijn B., Wat met ‘due diligence’ ? Ofte ‘gepaste zorgvuldigheid’. MVO Forum, Leuven, 17 december 2012.

Mazijn B., Duurzame ontwikkeling als solidariteitsmodel. Hoe solidair zijn we werkelijk en wat zijn de consequenties ervan ? Professional Women’s Association – De Gouden Boom, Brugge, 10 december 2012.

Mazijn B., Inleiding in de levenscyclus kostenanalyse: theorie en praktijk. EBP, Workshop ‘Duurzame overheidsaankopen’, Brussel, 6 december 2012.

Mazijn B., ‘Due diligence’ vanuit het perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen en ketenbeheer. Seminarie ‘De OESO-Richtlijnen voor multinationale ondernemingen als instrument voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’, FOD Economie, Brussel, 27 juni 2012.

Mazijn B., Inleiding tot het thema Greenwashing, Conferentie 'The Big Greenwash Circus', Brussel, 23 juni 2012.

Mazijn B., Inleiding in de levenscyclus kostenanalyse: theorie en praktijk. FOD Economie, Brussel, 15 juni 2012. 

Mazijn B., Praktijkvoorbeelden voor duurzaam ketenbeheer om de ecologische, sociale en economisch-financiële impact in kaart te brengen. VOKA Oost-Vlaanderen, Uitreiking Milieucharters Oost-Vlaanderen, Gent, 7 juni 2012. 

Mazijn B. en Wallyn K., Het opnemen van externe kosten in de prijs van producten: de haalbaarheid van Life Cycle Costing in overheidsopdrachten. Conferentie ‘Duurzame Aankopen’, Brussel, 1 december 2012. Presentatie in een workshop.

Mazijn B., Het belang van ketensamenwerking. Presentatie. MVO doenbaar en zichtbaar maken in Vlaanderen  - Tweedaagse conferentie, Brussel, 26-27 januari 2012. Presentatie in een workshop.

Mazijn B., How to include social criteria and metrics ? ECO-INNOVERA Workshop ‘Learning about quantitative tools or methodologies for evaluating eco-innovation projects’, Brussels, 6 February 2012. Presentatie.

Mazijn B. en Demeulenaere B., Duurzaam aankopen: theorie en praktijk van de levenscyclus kostenanalyse. Presentatie in een workshop (tweemaal: in het Nederlands en in het Frans). ICT Tender Day, Brussel, 24 april 2012.

Mazijn B., Praktijkvoorbeelden voor duurzaam ketenbeheer om de ecologische, sociale en economisch-financiële impact in kaart te brengen. Keynote presentatie . VOKA - Uitreiking Milieucharters Oost-Vlaanderen 2012. Gent, 7 juni 2012.

Mazijn B., Inleiding tot de conferentie. Keynote presentatie. The Big Greenwash Circus - Conferentie over valse oplossingen voor de klimaatcrisis, Brussel, 23 juni 2012.

Mazijn B., ‘Due diligence’ vanuit het perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen
en ketenbeheer. Presentatie. FOD Economie – Seminarie over de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen, Brussel, 27 juni 2012.

Mazijn B., Duurzaam aankopen binnen de overheid: inleiding tot levenscycluskostenanalyse. Theorie en praktijk. Verschillende trainingsmomenten i.s.m. EBP. Nederlands en Frans. Brussel, 2012-2013.

Mazijn B., Duurzame ontwikkeling als solidariteitsmodel. Hoe solidair zijn we werkelijk
en wat zijn de consequenties ervan ? Professional Women’s Association – De Gouden Boom, Brugge, 10 december 2012.

Mazijn B., Wat met ‘due diligence’ ? Ofte ‘gepaste zorgvuldigheid’. Bijdrage op het MVO Forum van de Vlaamse Overheid. Leuven, 17 december 2012.

Mazijn B., Life Cycle Sustainability Assessment (ofte duurzaamheid-LCA) als instrument voor Duurzame Productie- en Consumptiepatronen. Syntra-opleiding. Sint-Niklaas, 4 februari 2013.

Mazijn B., Naar een ‘nieuwe industrialisering’ van en voor de metaalsector. Een kringloopeconomie binnen de context van duurzame ontwikkeling. Voorstelling van het ontwerprapport aan de Syndicale Raad. Haasrode, 17 mei 2013.

Mazijn B., Colloque L’économie sociale : l’avant-garde pour une société en transition. Deelname aan het slotpanel (en voorstelling boek Rio+20 door co-editor). Brussel, 28 mei 2013.

Mazijn B. et al., Training in ‘Life Cycle Sustainability Assessment’, back-to-back with LCM 2013. Gotenborg, 29 september 2013.

Mazijn B. et al., Training in ‘life cycle sustainability assessment’: caring for the 3P’s. Paper and oral presentation at EESD 2013. Cambridge, 22-24 september 2013.

Mazijn B. et al., Planning for new industrialisation in Europe: taking into account ‘megaforces’. The case of the metal sector in Belgium. Poster at EESD 2013. Cambridge, 22-24 september 2013.

Mazijn B., Formation à l’Analyse des Coûts du Cycle de Vie dans les marchés publics durables. Lens, 1 oktober 2013.

Mazijn B., Naar een ‘nieuwe industrialisering’ van en voor de metaalsector. Een kringloopeconomie binnen de context van duurzame ontwikkeling. Federaal Planbureau, voorstelling van het eindrapport. Brussel, 7 oktober 2013.

Mazijn B., Naar een ‘nieuwe industrialisering’ van en voor de metaalsector. Een kringloopeconomie binnen de context van duurzame ontwikkeling. Vlaams ABVV, voorstelling van het eindrapport op het bureau. Brussel, 8 oktober 2013.

Mazijn B., Naar een ‘nieuwe industrialisering’ van en voor de metaalsector. Specifieke kwetsbaarheid van bedrijven in Limburg. Voorstelling van het rapport over Limburg. Hasselt, 11 oktober 2013.

Mazijn B., Naar een ‘nieuwe industrialisering’ van en voor de metaalsector. Een kringloopeconomie binnen de context van duurzame ontwikkeling. Voorstelling van het eindrapport aan het Statutair Congres. Genk, 21 november 2013.

Mazijn B., De transitie naar een koolstofarme samenleving. Jaarforum van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Brussel, 26 november 2013.

Mazijn B., Duurzaam en maatschappelijk (verantwoord?) ondernemen. Brugs Forum. Brugge, 3 december 2013.

Mazijn B., Vers une ‘nouvelle industrialisation’ du et pour le secteur du métal. Une économie circulaire dans le contexte du développement durable. Voorstelling van het eindrapport aan het team van Institut de Conseil et d'Etudes en Développement Durable. Namur, 10 maart 2014.

Mazijn B., Studiedag over technologie, educatie en duurzaamheid. Moderator van de Workshop ‘Technologie in het hoger onderwijs: actief georiënteerd op de samenleving.’ Brussel, 29 april 2014.

Mazijn B., Training in social life cycle assessment. KUL – Doctoral School. Leuven, 3 juni 2014.

Mazijn B., Formation à l’Analyse des Coûts du Cycle de Vie dans les marchés publics durables. Lens, 1 oktober 2013.

Mazijn B., Training in social life cycle assessment and in life cycle costing for public procurement. International Summer School. Lecce, 9 juli 2014.

Mazijn B., Een kringloopeconomie binnen de context van duurzame ontwikkeling. Het voorbeeld van een nieuwe industrialisering van en voor de metaalsector. Lunchcauserie Bond Beter Leefmilieu. Brussel, 19 september 2014.

Mazijn B., Training in life cycle sustainability assessment. Indian LCM Conference. New Delhi, 26 september 2014.

Mazijn B., Transitiefestival. Participatie aan een workshop ‘Hoe kan het middenveld bedrijven beïnvloeden richting duurzaamheid?’. Gent, 7 oktober 2014.

Mazijn B., The uptake of due diligence along the value chain through Life Cycle Sustainability Assessment. Seminar on Sustainable Food Supply, Processing & Products Measuring Sustainability. Brussels, 14 October 2015.

Mazijn B., Brugge: klimaatneutraal in 2050. Installatie van het Klimaatforum. Brugge, 1 december 2015.

Mazijn B., A circular economy within the context of sustainable development. The example of a new industrialisation of and for the metal sector. Closing Seminar of SERIND. Brussels, 12 December 2015.

Mazijn B., Over ‘duurzame ontwikkeling’. Vorming van ABVV Jongeren. Herent, 12 februari 2015.

Mazijn B., Social LC Alliance: introduction. Eerste vergadering van The Belgium/Brussels Chapter of the Social LC Alliance. Brussel, 23 maart 2015.

Mazijn B., Les possibilités et les obstacles relatifs à l’application de la méthode ACCV aux marchés publics (durables). Service des achats de l’Etat - Groupe d’étude des marchés, Paris, 16 mars 2015.

Mazijn B., Social Life Cycle Assessment. EESD2015, Vancouver, 10 June 2015. Training.

Mazijn B., Life Cycle Costing (LCC) in Sustainable Public Procurement (SPP). EESD2015, Vancouver, 12 June 2015. Training.

Mazijn B., Kwetsbaarheidsinstrument voor de metaalsector om de specifieke kwetsbaarheid van bedrijven in kaart te brengen - Empowerment van de délégué. ABVV Metaal - Syndicale Raad, Haasrode, 26 juni 2015.

Mazijn B., Megatrends: challenges and opportunities for technological and societal innovation. CILCA 2015, Lima, 15 July 2015.

Mazijn B., Introduction to Social Life Cycle Assessment and Guidelines for Social LCA of Products. SLC Network Conference, Stockholm, 14 September 2015.

Mazijn B., Analyse du coût du cycle de vie (ACCV) dans les marchés publics. Réseau des acheteurs publics durables wallons Atelier thématique sur le LCC, Namur, 17 septembre 2015.

Mazijn B., Higher education and sustainability. 3rd Pan European Days of Environmental Education Toward Sustainability, Barcelona, 1 October 2015.

Mazijn B., Over ‘life cycle sustainability assessment’, ‘social responsibility’ and ‘fair trade’. Fair Talks, Universiteit Gent, 14 oktober 2015.

Mazijn B., Social Life Cycle Assessment within the context of sustainable development. FRNS LCA Contact Group, Université de Liège, 19 November 2015.

Mazijn B., Klimaatverandering: niet ver van jouw bed ! Gastlezing op de ‘Prijsuitreiking aan de ‘Meest sociaal verdienstelijke leerlingen – GO! Scholengroep Brugge-Oostkust’, Brugge, 17 april 2016.